Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

151/2022. (6. 28.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

151/2022. (VI.28.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

151/2022. (VI.28.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

117/2022. (V.31.) – „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről – a díjat polgármester úr 2022. június 17-én átadta

118/2022. (V.31.) - „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről - a díjat polgármester úr 2022. június 17-én átadta

119/2022. (V.31.) - „Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről - a díjat polgármester úr 2022. június 13-án átadta

120/2022. (V.31.) – szőlőültetvényre vonatkozó támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról – a Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk dr. Takáts Lászlónét

123/2022. (V.31.) – az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételéről – a bérleti szerződéseket az érintett felekkel megkötöttük

125/2022. (V.31.) – a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem építési munkái” Vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról – a Vállalkozási szerződés módosítást a felek aláírták

 

A helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján módosítás 4. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az SZT-1/5 tervlapon szereplő, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosaival megkötött településfejlesztési/-rendezési megállapodások megkötését követő 30. napon lép hatályba. Ezek a településfejlesztési megállapodások nem jöttek eddig létre, tekintettel a gazdasági környezet miatti beruházói hiányra.