Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

141/2022. (6. 28.) Támogatásról való teljes körű lemondásról és záró elszámolásról a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

141/2022. (VI.28.) határozata

 Támogatásról való teljes körű lemondásról és záró elszámolásról a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a támogatásról teljes körűen lemond a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben, egyúttal a máig felmerült és kifizetett költségekkel a támogató felé elszámol.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatásról való teljes körű lemondást és elszámolást kezdeményezze, az ehhez szükséges, valamint az ehhez kapcsolódó jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat megtegye. Az eddig felhasznált költségek fedezeteként a pályázati cél megvalósításához szükséges önerőre elkülönített összeget jelöli meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos