Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

137/2022. (6. 28.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

137/2022. (VI.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

2. napirend

02 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi ületi tervének módosítására

3. napirend

03 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének módosítására, illetve kulturális projektek finanszírozására

4. napirend

04 ET

Javaslat támogatásról való lemondásra és záró elszámolásra a családi bölcsőde hálózat bővítéséhez kapcsolódó projektben

5. napirend

05 ET

Javaslat önkormányzati kiemelt fejlesztési terület kialakítására, valamint településrendezési eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítására

6. napirend

06 ET

Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

7. napirend

07 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére

8. napirend

08 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

9. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal