Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2022. (5. 31.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2022. (V.31.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

131/2022. (V.31.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

20/2022. (II.15.) 1-2 pontja - a Martonvásári Térségi Szolgáltatóház elő-társasház alapító okiratának jóváhagyásáról – a földhivatali ügyintézés folyamatban van

65/2022. (III.22.) – a ráckeresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének megközelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló szerződés jóváhagyásáról – a földhivatali átvezetés megtörtént

80/22. (IV.12.) – a Martonvásár, 1238 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről és a 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről – az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van

81/2022. (IV.12.) – a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – a szerződést a felek aláírták

82/2022. (IV.12.) – szerződés módosításáról vér-mintavételi hely működtetése tárgyában –

a szerződést a felek aláírták

 

84/2022. (IV.12.)a Rákóczi Szövetség támogatásáról – a szerződést aláírtuk a támogatási összeget 2022. május 12-én átutaltuk

103/2022. (IV.26.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójáról – a beszámoló benyújtásra került, az üzleti terv módosítása folyamatban van

112/2022. (V.12.) – a „Családi bölcsőde kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – az érintett feleknek kiküldtük az értesítéseket