Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

130/2022. (5. 31.) az Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2022. (V.31.) határozata

az Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20220531_%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1r_Bizotts%C3%A1g_%20besz%C3%A1mol%C3%B3_2021_mell%C3%A9klet.pdf