Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

123/2022. (5. 31.) az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2022. (V.31.) határozata

az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a jelen határozat 1. számú mellékletét képező szerződésben rögzített feltételek szerint, magán egészségügyi ellátás céljából hozzájárul a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségházban, a BERCZI-DENT Fogászati Kft. általi 19, 23 m2 helyiség bérléséhez.
    1. A Képviselő-testület hozzájárul a helyiség albérletbe adásához, az alábbi gazdálkodó szervezet részére:

 

Surgical Experts Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 1038 Budapest, Tündérliget utca 4. D épület fszt. 4.

cégjegyzékszám: 01-09-376143

képviseli. dr. Göndöcs György

 

  1. A Képviselő-testület a jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint hozzájárul a Martonvásár Város Önkormányzata és a BERCZI-DENT Fogászati Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés módosításához.
  2. A Képviselő-testület a jelen határozat 3. számú mellékletét képező szerződésben rögzített feltételek szerint, magán egészségügyi ellátás céljából hozzájárul a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségházban, a Mundi Medical Betéti Társaság általi 6,28 m2 helyiség bérléséhez.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilakozatok megtételére, a szerződések és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1-4.: 2022. június 15.


/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20220531_alb%C3%A9rlet_eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z_1mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20220531_alb%C3%A9rlet_eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z_1mell%C3%A9klet1.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20220531_alb%C3%A9rlet_eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z_2mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20220531_alb%C3%A9rlet_eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z_3mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20220531_alb%C3%A9rlet_eg%C3%A9szs%C3%A9gh%C3%A1z_3mell%C3%A9klet1.pdf