Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

122/2022. (5. 31.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

122/2022. (V.31.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételére

2. napirend

02 ET

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására és díjainak módosítására

3. napirend

03 ET

Javaslat a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirend

04 ET

Javaslat a Tűzoltószertár építése I. ütemére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására

5. napirend

05 ET

Javaslat önkormányzati rendeletek deregulációjára

6. napirend

06 ET

Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatására

7. napirend

07 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont közbeszerzési tervének módosítására

8. napirend

08 ET

Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

9. napirend

09 ET

Beszámoló az Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról

10. napirend

10 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

11. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal