Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

112/2022. (5. 12.) a "Családi bölcsőde kivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Kuna Ferenc – igen, Nemes József – igen, Szigeti Zoltán – igen, Varga Ferenc – igen, és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2022. (V.12.) határozata

a "Családi bölcsőde kivitelezése" tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a " Családi bölcsőde kivitelezése " tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megállapítja, hogy

 1. az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen:
  1. ajánlattevő neve: Gálatech Kft. (székhelye: 1112 Budapest Repülőtéri út 2/a.)
  2. ajánlattevő neve: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1034 Budapest San Marco Utca 19. fszt. 1.)
  3. ajánlattevő neve: Szaki és Mogyoró Építőipari Kft (székhelye: 2465 Ráckeresztúr Vajda János Utca 8/1)
 2. az alábbi ajánlattevő Kbt.69.§ (2) bekezdés szerinti körben elbírált ajánlata érvényes:
  1. KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest Dósa Utca 3. földszint 2.)
 3. az eljárás, figyelemmel arra, hogy a 2. pontban megjelölt érvényes ajánlat nettó 196.221.956,- Ft, ugyanakkor a rendelkezésre álló fedezet összege nettó 183.032.138,- Ft, a Kbt.75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen határozat I. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. május 31.