Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

108/2022. (4. 26.) ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló73/2022. (IV.12.) határozat, valamint a Településrendezési Terv tárgya

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

108/2022. (IV.26.) határozata

ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló

73/2022. (IV.12.) határozat, valamint a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló 74/2022. (IV. 12.) határozat kiegészítéséről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy – a 73/2022. (IV.12.) határozatot kiegészítve - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi területeket:

 

 1. Martonvásár 649/1és 650/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 2. Martonvásár 025/25; 025/6 és 025/8 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 3. Martonvásár 0224/3-27; 0227/8; 0232/1; 044/22-25; 046; 047/10-11; 047/13-24; 047/26-36; 047/38; 049/3-12; 049/16; 049/19-21; 049/29; 049/33-37; 051;052/1; 052/3; 1075; 1222/1-2;1223/5; 1715/2; 1715/11-13 és 172/5 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 4. Martonvásár 172/4; 172/5; 0212/5; 0212/4; 0212/3; 0212/1 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 5. Martonvásár 056/4; 40; 41; 42; 053/20; 054/4; 060/3 és 059 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 6. Martonvásár 1544 helyrajzi szám alatti ingatlan;
 7. Martonvásár 0143/1; 0137/2; 0140; 0139; 0138; 0131/7; 0143/2; 0143/3; és 0143/4 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 8. Martonvásár 692; 693, 694/1, 695, 729, 732, 736, 738, 739 és 690 helyrajzi szám alatti ingatlanok;
 9. Martonvásár 498/66 és 498/4 helyrajzi szám alatti ingatlanok.

 

2. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy dönt, hogy – a 74/2022. (IV.12.) határozatot kiegészítve - Településrendezési Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását a következőket érintően indítja el:

 1. a Deák Ferenc utca vonalán a 649/1 helyrajzi számú közterület déli részének hozzácsatolása a 650/3 helyrajzi számú telekhez (Vt-7 ép. övezet) – telekhatár-korrekció lehetőségének megteremtése.
 2. Kismarton területén szabályozási vonal korrekció, 12,0 m szélességben kiszabályozott út nyomvonalkorrekciója (025/25, 025/6, 025/8 helyrajzi számú ingatlanokat érintően).
 3. Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó szakaszának kiszabályozása.
 4. Vasúttól északra parkoló kialakítása a 172/4 és a 0212/5 helyrajzi számú területeken.
 5. 056/4 helyrajzi számú telek megközelítését biztosító közterületek kialakítása.
 6. 1537, 1538, 1544 helyrajzi számú telek (Torzó) Vt6 építési övezet – övezeti paraméterek módosítása.
 7. Inpark Martonvásár Kft. területe: az ipari telephely területén ábrázolt nagyközépnyomású gázvezeték nyomvonalának pontosítása, a vízgazdálkodási területként jelölt 0143/1 és 0143/2 helyrajzi számú területeken közműsáv kijelölése. A terület feltárását szolgáló 22,0 m (majd 28,0 m) szélességű kiszabályozott út nyomvonalának korrekciója.
 8. Budai úti telektömb tervezett megközelítése módosul, a feltáró út a 692 helyrajzi számú telekről a 693 és 694/1 helyrajzi számú telkek határára kerül át, szükség szerint érintve a 695, 729, 732, 736, 738, 739 és 690 helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó szabályokat.
 9. Martonvásár 498/66 és 498/4 helyrajzi számok alatti terület rendezése a Szent László-patak rehabilitációjával kapcsolatban.

 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozatban foglaltak szerinti településrendezési terv tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos eljárás megindítására és lefolytatására, a szükséges dokumentumok, jognyilatkozatok, és különösen a 2. pont szerinti szerződés aláírására, valamint a 74/2022. (IV. 12.) határozat 2. pontjában foglalt összeg legfeljebb 20 %-kal történő megemelésére a fejlesztési célú tartalék terhére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal