Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2022. (4. 26.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2022. (IV.26.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

107/2022. (IV.26.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

12/2022. (II.15.) 2. pontja – az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról – a kihirdetés megtörtént

24/2022. (II.15.) – közszolgáltatási szerződés módosításáról – a szerződés módosítást a felek aláírták

42/2022. (II.15.) – a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2022. évi támogatásáról – az Egyesület részére a támogatást átutaltuk

43/2022. (II.15.) – a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesület támogatásáról – a támogatási összeget átutaltuk az Egyesület részére

56/2022. (III.1.) – a Martonvásár, belterület 1058 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről – A megkereső fél ügyvédjét értesítettük a döntésről, valamint arról, hogy az elővásárlási jogról, mint sajátos jogintézmény fenntartásáról az Önkormányzat nem kíván lemondani. Az adás-vétel – e teher miatt – a banki hitelügyintézés elakadására tekintettel nem ment még végbe.

60/2022. (III.1.) – a Településrendezési Eszközök módosításáról – a határozat végrehajtása megtörtént

64/2022. (III.22.) 5. pontja – a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása – a szerződést a felek aláírták

65/2022. (III.22.) – a ráckeresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének megközelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló szerződés jóváhagyásáról – a szerződést az érintett települések polgármesterei aláírták

66/2022. (III.22.) – településfejlesztési megállapodás megkötésére az INPARK Martonvásár Kft.-vel víz kapacitás biztosítására – A megállapodás megkötésre került, a kút fúrásához szükséges szerződésmódosítás a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel megtörtént. A kútfúrás kivitelezésének megkezdhetőségéről tájékoztattuk a FEJÉRVÍZ Zrt.-t.

69/2022. (III.22.) – a pedagógusok részére alapított Beethoven ösztöndíjak elbírálásáról – az elbírálás és az ösztöndíj kifizetése megtörtént

75/2022. (IV.12.) – a Martonvásár, belterület 1244/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről – Értesítettük a megkereső felet a döntésben foglaltakról.

76/2022. (IV.12.) – a Martonvásár, belterület 498/72 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről - Értesítettük a megkereső felet a döntésben foglaltakról, a szerződéskötés folyamata még nem indult meg.