Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2022. (4. 26.) Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt (3295350362) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2022. (IV. 26.) határozata

Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt (3295350362) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21)

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzata ’A külterületi helyi közutak fejlesztése’ című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra 3295350362 azonosító számon konzorciumi támogatási kérelmet nyújtott be 299.582.324 Ft igényelt támogatási összeggel. A 3341504512 azonosítószámú Támogatói Okirat adatai alapján a projekt teljes költsége összesen 315.349.808 Ft, az elszámolható költség összesen 312.925.008 Ft, a nem elszámolható költség összesen 2.424.800 Ft. A támogatás összege 297.278.754 Ft, melyből Martonvásár Város Önkormányzata 201.821.943 Ft-ra, míg Tordas Község Önkormányzata 95.456.811 Ft-ra jogosult. Az önerő mértéke 18.071.054 Ft, saját forrás 18.071.054 Ft, egyéb támogatás 0 Ft. A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő 2.424.800 Ft. A támogatás intenzitása 95%. A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe (01) 2462 Martonvásár, Kismartoni bekötőút, hrsz. 037; (02) 2462 Martonvásár, Rózsa utca, hrsz. 0167/3 és (03, 07, 08) 2462 Martonvásár, Gábormajori bekötőút, hrsz. 0227/7 (03), 0200 (07) és 0198/1 (08).

 

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti projekt megvalósítása kapcsán kötelezettséget vállal 10.789.892 Ft önerő elkülönítésére, melyből az elszámolható költségre jutó önerő összege 10 622 110 Ft, a nem elszámolható költségre jutó önerő összege 167 782 Ft, melyet saját forrásból biztosít a 2022. évi költségvetésében a fejlesztési célú tartalék terhére.

 

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglalt projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos