Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

15/2022. (2. 15.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.2022. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2022. (II. 15.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi szolgáltatási tervét jelen határozat 1. melléklete szerint, a 235/2021 (XI.30.) határozatban elfogadott 2022. évi rendezvényterv kiegészítéseként elfogadja.
  2. A Képviselő-testület a 235/2021. (XI. 30.) határozatával elfogadott rendezvénytervben „Projektként” szereplő, a jelen határozat 2. mellékletét képező szerződésben rögzített események megvalósítására az Önkormányzat 2022. költségvetésében biztosítja a forrást, és elfogadja a szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert és a Kft. legfőbb szerveként eljárva az ügyvezetőt.
  3. A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét a határozat 3. melléklete szerint elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20220215_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20terv_1mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20220215_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20terv_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20220215_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20terv_2mell%C3%A9klet1.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20220215_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20terv_3mell%C3%A9klet.docx