Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

12/2022. (2. 15.) az önkormányzat és intézményei 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2022. (II. 15.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont - a polgármester, 2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. 2022.12.31.

                                                                      2. 2022.03.31.

 

12/2022. (II. 15.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

2022. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

 

1.  Útfelújítás a Vidékfejlesztési Program nyújtotta támogatásból

4000 m

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2023. június 30.

 

2. Járdaépítés a Kisvárosi Program nyújtotta támogatásból

997 m

nemzeti

meghívásos

2022. II. né

2022. október 31.

 

3. Csapadékvíz elvezetés pályázat keretében út-, járda-, parkoló-, vízelvezetési rendszer építési munkálatok

árkok, csatornák:1609 m

térkő burkolat:

1480 m2

egyéb kapcsolódó tereprendezés:

2700 m2

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2023. december 31.

 

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei számára

8 felhasználási hely (20 m3/h alatti felhasználási mennyiség/felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2024. október 1.

                 

 

Martonvásár, 2022. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző

 [1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)