Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

11/2022. (2. 15.) Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról, a 2022

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

11/2022. (II.15.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról, a 2022. évi költségvetési rendelet előkészítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023.-2025. éveket érintő, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeit, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait e határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének előkészítésének megalapozásaként elfogadja e határozat 3. mellékletét.

 

      A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

      A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

  1. melléklet

 

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

                                                                                                                                                             Ezer forintban

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2023.

2024.

2025.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

446 000

446 000

476 000

1 368 000

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 500

3 500

3 500

10 500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

43 500

43 500

43 500

130 500

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

493 000

493 000

523 000

1 509 000

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

09

246 500

246 500

261 500

754 500

Előző év (-ek) ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

246 500

246 500

261 500

754 500

 

 

 

  1. melléklet

 

Martonvásár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, főbb csoportokban