Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

8/2022. (2. 15.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2022. (II.15.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítására

2. napirend

02 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

3. napirend

03 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására

4. napirend

04 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont közbeszerzési tervének elfogadására

5. napirend

05 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására

6. napirend

06 ET

Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről

7. napirend

07 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadására

8. napirend

08 ET

A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft beszámolója a civil szervezetekkel való 2021. évi együttműködésről

9. napirend

09 ET

Javaslat a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezésére

10. napirend

10 ET

Javaslat a Településrendezési Eszközök módosítására

11. napirend

11 ET

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.)  önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

12. napirend

12 ET

Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának véleményezésére

13. napirend

13 ET

Javaslat a Martonvásár Térségi Szolgáltatóház elő-társasház alapító okiratának jóváhagyására

14. napirend

14 ET

Javaslat a büntetés-végrehajtás helyi intézményének csatornahálózatra történő rákötése érdekében szükséges megállapodás megkötésére

15. napirend

15 ET

Javaslat bölcsőde építési pályázat benyújtására

16. napirend

16 ET

Javaslat civil szervezetek támogatására pályázatok megvalósításához

17. napirend

17 ET

Javaslat közszolgáltatási szerződés módosítására

18. napirend

18 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők illetményének megállapítására, egyes munkáltatói jogkörbe tartozó döntések meghozatalára

19. napirend

19 ET

Javaslat a Martonvásári Fúvószenei Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

20. napirend

20 ET

Javaslat a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2022. évi támogatására

21. napirend

21 ET

Javaslat a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesület támogatására

22. napirend

22 ET

Javaslat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

23. napirend

23 ET

Javaslat a Martonvásári Sport Klub beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

24. napirend

24 ET

Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatás felhasználásáról

25. napirend

25 ET

Beszámoló az önkormányzat által 2021. évben nyújtott szociális- és ösztöndíj pályázatokról

26. napirend

26 ET

Beszámoló a polgármester, a képviselők és bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, köztartozás mentességéről

27. napirend

27 ET

Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

28. napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal