Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

6/2022. (2. 14.) szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2022. (II.14.) határozata

szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Martonvásár város területén működő szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak az alábbi martonvásári választópolgárokat választja meg:

 


1.

Bárányos Renáta

2.

Berta Attila

3.

Buda Eszter

4.

Dr. Bögi Viktória

5.

Dr. Szabó Balázs

6.

Dr. Török Áron

7.

Dr. Tuchband Tamás

8.

Fehérváriné Szeidl Katalin

9.

Héja Gábor

10.

Hrenkó János

11.

Kreutzer Richárd Sándor

12.

Kurucz Tibor

13.

Laposa Zoltán

14.

Lizák István Tiborné

15.

Majer Tiborné

16.

Mihálykó Viktória

17.

Nagy Pál Krisztián

18.

Nagymáthéné Monori Erika

19.

Patóné Faragó Diána

20.

Szekeres Zoltán András

21.

Szokoliné Bondor Márta Erzsébet

22.

Tóth Krisztina

23.

Varga Violetta

 

 

 

 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vegye ki a megválasztott SZSZB tagok esküjét, valamint felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tagok bizottságokba történő beosztásáról és oktatásáról.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: eskütételért – polgármester, beosztásért és oktatásért – jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: következő általános országgyűlési választás