Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

5/2022. (2. 14.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2022. (II.14.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Martonvásári Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal