Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

3/2022. (1. 28.) önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2022. (I.28.) határozata

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3.-3.5. pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak szerint:

a.)   az önkormányzat fenntartásában lévő Telek Pál utca felújítására 120 méter hosszon, 5 m szélességben, süllyesztett szegéllyel és 50 cm murva padkával mindkét oldalon [a kiírás c) pályázati alcélja szerint],

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

a.)   az 1.) a.) pont szerinti bruttó 26.572.293 Ft tervezett felújítási költségű fejlesztéshez 6.643.073 Ft önrészt biztosít a 2022. évi költségvetésében.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerint benyújtsa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- 2. pont: 2022. december 31.; 3. pont: 2022. február 04.