Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

2/2022. (1. 28.) a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2022. (I.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására útfelújítás kapcsán

2. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal