Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

285/2021. (12. 14.) vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

285/2021. (XII.14.) határozata

vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról

 

1.      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, 650/3/C hrsz.-ú épületre vonatkozóan a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonkezelői jogának további ingatlanrészekre történő kiterjesztéséhez, és egyes ingó vagyontárgyak vagyonkezelésbe adásához hozzájárul jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és elfogadja az 1. melléklet szerinti vagyonkezelési szerződés módosítását.

2.      A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltaknak megfelelő – a lényeges tartalmi elemek változtatása nélküli – szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, és hozzájárul a vagyonkezelői jog ennek megfelelő ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. február 28.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/17_ET_20211214_vagyonkezel%C3%A9si_szerz_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_1mell%C3%A9klet%281%29.doc