Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

283/2021. (12. 14.) a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan egy részére vonatkozó bérleti díj csökkentéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

283/2021. (XII.14.) határozata

a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú

(természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan egy részére vonatkozó bérleti díj csökkentéséről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlanból 66,87 négyzetméter alapterületű helyiség együttest és az előtte található 25 négyzetméternyi közterületi fedetlen teraszt érintő a Für Elise Kft.-vel (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5., cg. 07 09 030437; a továbbiakban: Bérlő) 2020.05.29. napján kötött bérleti szerződésben megállapított havi 120 000 Ft-os bérleti díjat 2021. július 1-jétől a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséig, de legfeljebb 2022. december 31-ig terjedő időszakban 50 %-kal csökkentett mértékben állapítja meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról szóló dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022.12.31.