Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

282/2021. (12. 14.) a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

282/2021. (XII.14.) határozata

a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés terhére 200.000,- Ft összeggel támogatja a Martonvásári Mentőállomás eszközállományának bővítését.

2.) A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti eszközbeszerzés érdekében a határozat 1.) pontjában foglaltak alapján a határozat mellékletét képező adományozási szerződést megkösse, illetőleg ennek vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/14_ET_20211214_Ment%C5%91%C3%A1llom%C3%A1s%20t%C3%A1mogat%C3%A1sa_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p_alap%C3%ADtv%C3%A1ny_mell%C3%A9klet.docx