Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

279/2021. (12. 14.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

279/2021. (XII. 14.) határozata

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el és 2022. január 1. napjától tagja kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a belépési nyilatkozat aláírására és felkéri a jegyzőt, hogy a belépési döntésről a TÖOSZ Titkárságát a belépési nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.