Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

278/2021. (12. 14.) az önkormányzati tisztségviselők és foglalkoztatottak juttatásairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

278/2021. (XII.14.) határozata

az önkormányzati tisztségviselők és foglalkoztatottak juttatásairól

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, módosítva 269/2019. (XI.26.) határozatát,

       a)    a főállású polgármester, a főállású alpolgármesterek részére járó éves cafetéria juttatás keretösszegét, a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban, megbízatásuk idejére - a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L. § (1) bekezdése és 151. §-a alapján - a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére tárgyévben megállapított mindenkori éves keretösszeg mértékével egyezően állapítja meg, a köztisztviselőkre irányadó szabályozás szerint,

       b)    a Martonvásár Város Önkormányzatával bármely, közvetlen foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére az éves cafetéria keret összegét a közalkalmazottak részére évente a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékével egyezően állapítja meg.

2.)   A Képviselő-testület a határozat 1.) pontja és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése hatálya alá tartozók esetén a rendelet 4. §-a szerinti juttatások megállapítására és felhasználására vonatkozó eljárásrendet a Hivatal  Egységes Közszolgálati Szabályzatról kiadott jegyzői utasításban rögzítettek szerint határozza meg, azzal, hogy az erre fordítható összeget a mindenkori éves költségvetési rendelet állapítja meg.

3.)   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a juttatások kifizetéséről e határozatban foglaltak alapján intézkedjen.

  

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos