Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

275/2021. (12. 14.) Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

275/2021. (XII.14.) határozata

Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Gucsek István Martonvásár Város alpolgármestere 2021. évben a számára a 25/2021. (II.9.) számú határozatban (a továbbiakban: határozat) meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-ában foglaltakra figyelemmel - végzett munkájának értékelése alapján, részére bruttó 1.485.186.-Ft összeg kifizetéséről határoz, a határozatban megjelölt keret terhére.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal