Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

272/2021. (12. 14.) polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

272/2021. (XII.14.) határozata

polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Tibor, Martonvásár Város polgármestere 2021. évben a számára a 146/2021. (VII.6.) számú és annak módosításáról szóló 181/2021. (VIII.10.) számú határozatban (a továbbiakban együtt: határozat) meghatározott, értékelése alapjául szolgáló célkitűzéseknek kiemelkedő eredményességgel, maradéktalanul és kimagasló módon eleget tett, ezért - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXC. törvény 225/H. §-ában foglaltakra figyelemmel - végzett munkájának értékelése alapján, részére bruttó 1.292.520.-Ft összeg kifizetéséről határoz, a határozatban megjelölt keret terhére.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1.) pontban foglalt összeg kifizetéséről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal