Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

270/2021. (12. 14.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

270/2021. (XII.14.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a cég ügyvezetője, Tóth Balázs Károly személyi alapbérét havi bruttó 970 000 Ft-ban, azaz kilencszázhetvenezer forintban állapítja meg 2022. január 1-jétől és munkaszerződése ennek megfelelő módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20211214_%C3%BCgyvezet%C5%91_d%C3%ADjaz%C3%A1s_mell%C3%A9klet.doc