Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

268/2021. (12. 14.) a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

268/2021. (XII.14.) határozata

a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el 2022. évi Munkatervét.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.

 

268/2021. (XII.14.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2022. évi munkatervE

 

I.

1.       A képviselő-testület üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 40. §-ában foglalt személyeket, a járási hivatal vezetőjét, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.

2.       Az ülések megtartására a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében kerül sor (2462 Martonvásár, Budai út 13.). Ettől eltérő esetben a Munkatervben vagy előre nem ismert esetben a meghívóban kerülhet sor az ülés helyének meghatározására az SZMSZ 6. §-a, illetőleg 39. §-ában foglaltak szerint.

 

II.

 

FEBRUÁR 15., kedd

1.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

X

2.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására, a közbeszerzési szabályzat módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Horváth Bálint alpolgármester

-

X

X

-

3.      Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti tervének, stratégiai tervének, munkatervének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

4.      Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

-

X

5.      Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. – MartonKult Iroda 2022. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

-

X

 


 

6.      Beszámoló a civil szervezetekkel való 2021. évi együttműködésről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

civil szervezetek képviselői

X

-

X

7.      Beszámoló a Forum Martini 2021. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

főszerkesztő

-

-

-

X

8.      Javaslat a 2022. évi önkormányzati civil és sport pályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

9.      Beszámoló a 2021. évi önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

-

X

-

X

10.    Javaslat a 2022. évi I. féléves önkormányzati szociális- és ösztöndíjpályázatok kiírására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

-

-

-

X

11.    Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételről, KOMA adatbázisban való nyilvántartásról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

12.    Javaslat a polgármester szabadság-elszámolására, 2022. évi szabadsága megállapítására, az önkormányzati vezetők célfeladatainak meghatározására, egyéb munkáltatói döntések meghozatalára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

13.    Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X, tájékoztató

-

 

MÁRCIUS 29., kedd

1.      Javaslat a vagyongazdálkodási tervek felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Horváth Bálint alpolgármester

-

X

X

X

2.      Beszámoló a 2021. évi nemzetközi kapcsolatokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Horváth Bálint alpolgármester

-

X

-

X

3.      Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2021. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Horváth Bálint alpolgármester

kuratóriumok elnökei

X

-

X

4.      Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2021. évi alakulásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

házi-, gyermekorvosok, fogorvos, védőnők

X

-

X

5.   Beszámoló az önkormányzati társulások 2021. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester és a meghatalmazottak

-

X

-

-

6.      Javaslat a 2022. évi önkormányzati civil- és sport pályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

HB elnöke

-

-

-

X

7.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X, tájékoztató

-

 

 

ÁPRILIS 26., kedd

 

1.      Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

2.      Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződéseiben foglalt feladataik 2021. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ügyvezető

-

X

X

X

 


 

3.      Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester, rendőrség delegáltja

Gárdonyi rendőrkapitány, őrsparancsnok

X

X

-

4.      Beszámoló a tűzoltóság elmúlt évi tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester, tűzoltóság delegáltja

tűzoltóság előadója

X

X

-

5.      Beszámoló a Martonvásári Tűzoltó Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Egyesület elnöke

Egyesület elnöke

X

X

-

6.      Beszámoló katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2021. évi végrehajtásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

-

X

X

-

7.      Beszámoló a mezőőri feladatok 2021. évi ellátásáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, mezőőr

mezőőr

X

X

-

8.      Beszámoló a közterület-felügyelet 2021. évi működéséről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

X

X

-

9.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X, tájékoztató

-

 


 

MÁJUS 12., csütörtök 18.00 óra - KÖZMEGHALLGATÁS

Eltérő helyszínen: BBK színházterme (Martonvásár, Emlékezés tere 2.)

1.      Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, az önkormányzat megvalósult beruházásairól

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT[1]

GB

HB

polgármester és az általa felkért képviselők

hirdetményi úton a város lakossága, állampolgárok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek

X

-

-

 

2.      Tájékoztató Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi aktuális pénzügyi,

         gazdasági, szervezeti helyzetéről és 2022. évi fejlesztési terveiről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X

 

 

3.       Egyebek

 

MÁJUS 31., kedd

1.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

-

2.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

könyvvizsgáló

X

X

-

3.      Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata követelésállományának felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X

X

-

4.      Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző

belső ellenőr

X

X

-

5.      Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző, intézményvezető

-

X

-

X

6.      Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására, a maximális csoportlétszám-túllépések engedélyezésére

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

óvodavezető

-

-

-

X

7.      9.      Javaslat a 2022. I. féléves önkormányzati szociális és ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

-

-

-

X

8.      Értéktár Bizottság beszámolója, Értéktár kiegészítésére irányuló javaslatok

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

ÉB elnöke

ÉB tagjai

X

-

X

9.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

jegyző és az általa felkért osztályvezető

osztályvezetők

X

X, tájékoztató

-

 

ZÁRT ÜLÉS:

1.      Javaslat a 2022. évi „Kiemelkedő iskolai tehetség” önkormányzati elismerés adományozására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X, előkészítő bizottság

-

-

 

JÚNIUS 28., kedd

1.   Javaslat közútfejlesztési terv elfogadására

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

polgármester

-

X

X

-

2.      Javaslat a folyékony hulladékszállítási szerződés felülvizsgálatára

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

Gucsek István alpolgármester

-

X

X

-

3.      Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére

Előterjesztő

Meghívottak

Tárgyalja

KT

GB

HB

GB elnöke

-

X

X

-

4.      Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

Előterjesztő