Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

262/2021. (12. 14.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

262/2021. (XII.14.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Martonvásár Város 2021. évi költségvetésének módosítására

2. napirend

02 ET

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

3. napirend

03 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadására

4. napirend

04 ET

Javaslat Martonvásár Város 2022. évi költségvetési koncepciójára

5. napirend

05 ET

Javaslat az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

6. napirend

06 ET

Javaslat 2022. évi közmeghallgatás tartására

7. napirend

07 ET

Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére

8. napirend

08 ET

Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének hasznosítására

9. napirend

09 ET

Javaslat a MVK NKft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirend

10 ET

Javaslat az önkormányzati vezetők éves munkájának értékelésére

11. napirend

11 ET

Javaslat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való újbóli csatlakozásra

12. napirend

12 ET

Beszámoló a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

13. napirend

13 ET

Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők tárgyévi tevékenységéről

14. napirend

14 ET

Javaslat a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására

15. napirend

15 ET

Javaslat önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlan bérleti díjának átmeneti csökkentésére

16. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal