Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

260/2021. (11. 30.) a Martonvásár, 0119 hrsz.-ú ingatlanból 10.071 (+/- 5 négyzetméter) négyzetméternyi terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

260/2021. (XI.30.) határozata

a Martonvásár, 0119 hrsz.-ú ingatlanból 10.071 (+/- 5 négyzetméter) négyzetméternyi terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a 2021. október 19-én, jelen határozat 1. melléklete szerint közétett pályázati felhívással, valamint a Bíráló Bizottság jelen határozat 2. mellékletét képező javaslatával összhangban– úgy határoz, hogy a Martonvásár, 0119 hrsz.-ú ingatlanból 10.071 (+/- 5 négyzetméter) négyzetméternyi terület értékesítéséről szóló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

  1. A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a Vivamus Hungary Kft. (székhely: 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37., adószám: 25445398-2-19, képviseli: Lengyel Áron, ügyvezető) a határozat 3. melléklete szerinti ajánlatát fogadja el, az abban rögzített vállalásokkal és feltételekkel.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal megkösse.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilakozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1-2.- azonnal

3-4. pont – 2021.12.31. (előszerződés)

               előszerződés aláírását követő 6 hónap (végleges szerződés)


/ckeditor/kcfinder/upload/files/29_ET_20211130_0119_p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3%20elfogad%C3%A1sa_1mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/29_ET_20211130_0119_p%C3%A1ly%C3%A1z%C3%B3%20elfogad%C3%A1sa_2mell%C3%A9klet.pdf