Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

259/2021. (11. 30.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

259/2021. (IX.30.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

259/2021. (IX.30.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

96/2021. (IV.27.) – közmeghallgatás megtartásának új időpontjáról – A közmeghallgatást 2021. október 14-én megtartottuk.

179/2021. (VIII.10.) – sírhely újraváltási díj megfizetésétől való eltekintésről – A sírhely újabb 25 évre történő megváltásának rögzítése megtörtént, az ügyfelet erről értesítették.

 

197/2021. (VIII.31.) 5. pontja – a kialakuló Martonvásár, 182/2 hrsz. (TSZ udvar) alatti ingatlan értékesítéséről, a 182/1 hrsz-ú ingatlan földhasználattal való megterheléséről, valamint bérleti joggal megterheléséről – A beérkezett egy darab pályázat elbírálása megtörtént. A 182/2 hrsz. ingatlan értékesítése folyamatban van.

201/2021. (VIII.31.) 2. pontja – a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon telepített konténeriskola telepítéséről, használatáról – A konténer iskola felépült, mely mindenki megelégedésére szolgál. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtal az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésre került.

202/2021. (VIII.31.) – a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról – A felülvizsgálat megtörtént és az együttműködési megállapodást a felek aláírták és az abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesznek.

215/2021. (IX.28.) – közszolgáltatási szerződések módosításáról – A szerződések a városüzemeltetési telephely MVK Kft. részére történő átadása körében aláírásra kerültek. Ennek a tényét a megvalósulást lehetővé tevő 800 M Ft-os kormányzati támogatást kezelő Pénzügyminisztérium felé is jeleztük.

221/2021. (IX.28.) – a Ráckeresztúr, 079/5 helyrajzi számú ingatlan 1000/8700 részének megvásárlásáról – Az ingatlant az önkormányzat megvásárolta, a felek a szerződést aláírták és a földhivatali bejegyzés folyamatban van.

228/2021. (X.27.) – a Martonvásár, 182/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről és drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építéséről, valamint a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanon felépült Térségi Szolgáltatóház földszinti helyiség bérléséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi és földhasználati (elő)szerződés megkötéséről – lásd 197/2021. (VIII.31.) 5. pontja

229/2021. (X.27.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéseinek jóváhagyásáról – A cég végül kedvezőbb ajánlatot tudott elfogadni az energia beszerzések körében, a kátyúzási munkák megkezdődtek, és a kivitelezési munkálatok is a végéhez közelednek.

232/2021. (XI.15.) – a KEHOP-2..1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” – A képviselő-testület a projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmát elfogadta, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. megerősítette a projekt pályázaton belüli megvalósíthatóságát. A szükséges dokumentumok megküldésre kerültek az NFP NKft. részére.