Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

254/2021. (11. 30.) a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak,Martonvásár városa közbiztonsága érdekébenteljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

254/2021. (XI.30.) határozata

a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak,

Martonvásár városa közbiztonsága érdekében

teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 2021. évi költségvetés terhére a Gárdonyi Rendőrkapitányság részére a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak - Petercsák György rendőr törzs-zászlós és Kozma László címzetes rendőr főtörzsőrmester - jutalmazására Martonvásár város közbiztonsága érdekében végzett kiváló munkájuk elismeréseként.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásról szóló szerződést a képviselő-testület nevében kösse meg az illetékes rendőrkapitánysággal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.