Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

251/2021. (11. 30.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

251/2021. (XI.30.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések tárgyában 2022. évre vonatkozóan az alábbi döntéseket hozza:

 

I.

1.) Az önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani a Hivatalban végrehajtott bérfejlesztést, melyre tekintettel - élve a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 62. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazással - 2022. évre vonatkozóan a központi, költségvetési törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő, továbbra is magasabb, 46.380.-Ft összegű illetményalapot kíván meghatározni a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában.

2.) Figyelemmel a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletben foglaltakra – az önkormányzat továbbra is 20 %-os illetménykiegészítést biztosít mind a Hivatal felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselői részére, e tekintetben a vonatkozó önkormányzati rendelet nem módosul.

3.) Az 1.) - 2.) pontban foglaltak szerint számított illetmények forrását az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

 

II.

1.) Élve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított lehetőséggel, tekintettel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakra - a Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére az igazgatási szünet az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  1. nyáron öt egybefüggő naptári hétre, amely 2022. augusztus 21. napjáig tart,
  2. télen két egybefüggő naptári hétre, amely 2023. január 1. napjáig tart.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltakhoz kapcsolódóan az igazgatási szünet idejére, a Hivatalban foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot a vonatkozó jogszabályok alapján adja ki, az ügyelet rendjét határozza meg, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket, aktuálisan előzetesen is, tájékoztassa.

 

A végrehajtásért felelős: polgármester, jegyző

A végrehajtás határideje: 2022.12.31.