Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

247/2021. (11. 30.) az iskolatej program folytatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

247/2021. (XI.30.) határozata

az iskolatej program folytatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben az iskolatej-program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül, 2022. évben az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésben biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felkéri jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szolgáltatóval a vonatkozó szerződés következő tanévre szóló módosítását a határozatnak megfelelően készítse elő, illetőleg a támogatási kérelmet nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető

A határozat végrehajtásának ideje: 2022. december 31.