Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

245/2021. (11. 30.) egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

245/2021. (XI.30.) határozata

egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálata tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

  1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát értékbecslés alapján, egyedileg határozza meg, ezzel egyidejűleg visszavonja az önkormányzati építési telkek minimum ára tárgyában hozott 167/2006. (XI.28.) és 175/2012. (XI.27.) határozatát.
  2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy

            a)         a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét,

            b)         a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete szerinti, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakat,

            c)         a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 9/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete szerinti díjait,

            d)         az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet szerinti, az üzletek 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat,

            e)         az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott hozzájárulás mértékét,

            f)          az önkormányzat tulajdonában álló a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 26/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott viziközmű csatlakozási hozzájárulás díját,

            g)         az önkormányzat által kiadott „Forum Martini” lap hirdetési díjait,

            h)         az önkormányzat által működtetett

                         ha)      önkormányzati honlap hirdetési díjait,

                         hb)      Forum Martini online honlap hirdetési díjait,

            i)          a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerinti, a házasságkötésért, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért fizetendő díjakat,

            j)          Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV. 01.)  önkormányzati rendelete szerinti, a címer, a zászló, valamint a városnév használatáért fizetendő díjakat,

            k)         a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet szerinti, hatályos közterület-használati díjak mértékét,

            l)          a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2015 (XII.16.) önkormányzati rendelete szerinti talajterhelési díj mértékét,

            jelenleg, 2022. évre vonatkozóan nem módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: 2022. december 31.