Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

242/2021. (11. 30.) a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

242/2021. (XI.30.) határozata

a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – felülvizsgálva a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 31/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletét – úgy határoz, hogy

a)      a mezőőri járulék mértékét 2022. évre vonatkozóan, 2022. július 1. napi hatállyal megkezdett hektáronként 1.500,-Ft összegre emeli, hogy a feladatellátás költségeit biztosítani tudja,

b)      az 1 fő mezőőr foglalkoztatásával járó megemelkedett kiadások többlet költségét 2022. I. félév vonatkozásában viseli, és az ehhez szükséges forrást a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésében tervezett módon biztosítja.

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet módosítását az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: 1.) a) és 2.) azonnal, 1.) b) 2022.06.30.