Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

241/2021. (11. 30.) közterület átnevezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

241/2021. (XI.30.) határozata

közterület átnevezéséről

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy – a beérkezett észrevételek figyelembevétele mellett – az „Iparos utca” közterületet (az ingatlan-nyilvántartásban Martonvásár, 1223/6 hrsz-ú út megnevezésű, 1224 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, valamint 1715/2 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanként szereplő közterület) átnevezi és elnevezését 2022. június 1. napi hatállyal „Mezei utca” közterület megnevezéssel állapítja meg, az alábbiak szerint módosítva a Martonvásár közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és egyes elnevezések megszüntetéséről, valamint az aktív közterület elnevezések egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 80/2017. (III.28.) határozata 2. mellékletének 30. sorát:

           


MARTONVÁSÁR VÁROS KÖZTERÜLETEINEK ELNEVEZÉSE

Ssz.

Elnevezés

Fekvés

Hrsz 1

Hrsz 2

Megnevezés

30

Mezei utca

Belterület

1224

 

út

Belterület

1715

2

út

 

 

2.)        A Képviselő-testület felhatalmazza Martonvásár Város Jegyzőjét, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedéseket megtegye:

  1. a határozat tartalmát a Központi Címregiszterben (KCR) vezesse át,
  2. a hozott döntést térképes melléklettel ellátva küldje meg a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szervei, a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala, a Gárdonyi Rendőrkapitányság és Martonvásári Rendőrörs, a helyi és központi postahivatal, a tűzvédelmi hatóság, a mentőszolgálat és a helyi mentőállomás, az érintett ingatlanok tulajdonosai (ingatlanonként egy levélben), valamint a településen közszolgáltatást végzők részére,
  3. intézkedjen a névtáblák önkormányzati rendeletben előírt cseréjéről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester, 2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – folyamatos, 2. pont – 2022.06.01.