Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

240/2021. (11. 30.) a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) módosítása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

240/2021. (XI.30.) határozata

a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) módosítása

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113/2021. (V. 25.) határozatának 1. mellékletét jelen határozat 1 melléklete szerint módosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti mellékletben rögzített, a 2021. évben el nem végzett feladatokra meghatározott összeget tervezze be az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe.

3. A Képviselő-testület felkéri az ingatlanokat használó költségvetési szervek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőjét, hogy a határozat melléklete szerinti feladatok végrehajtása iránt 2021.-2022. év során intézkedjenek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont: polgármester,

2. pont: jegyző,

3. pont: intézményvezetők, ügyvezetők,

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal,

2. pont: 2022. március 31.

3. pont: 2022. december 31.,

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20211130_%C3%B6nkorm2021-22feladatok_mell%C3%A9klet.xlsx