Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

237/2021. (11. 30.) a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

237/2021. (XI.30.) határozata

a Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

1./  Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2014. (IX.25.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja.

2./  A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:

­   Zöldterület bővítése a Béke utca mentén, a tervezett lakóterület mellett

­   Kisvárosias lakóterület kijelölése a belterület déli határában a Szent László-patak mellett

­   Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a Bajcsy-Zsilinszky út mentén

3./  A Településszerkezeti Terv 6. melléklete szerinti szerkezeti tervlap hatályát veszti, helyébe jelen határozat 1. melléklete szerinti szerkezeti tervlap (TSZT-M7) lép.

4./  Jelen módosítás során Martonvásár terület felhasználási változása a következők szerint alakul:

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

1.

Zöldterület bővítése

0,07

Lke

Zkk

2.

Kisvárosias lakóterület kijelölése

0,08

Zkk

Lk

3.

Kisvárosias lakóterület kijelölése

1,74

Lke

Lk

4.

Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése

0,31

Lf

Gksz

5./  A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérlege az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

4,6

0,15%

Kertvárosias lakóterület

Lke

99,62

3,19%

Falusias lakóterület

Lf

79,81

2,55%

Településközpont terület

Vt

28,85

0,92%

Kereskedelmi szolgáltató terület

Gksz

74,58

2,39%

Egyéb Ipari terület

Gip-e

213,44

6,83%

Különleges terület

K

27,59

0,88%

Beépítésre nem szánt terület

Zöldterület

Zkk

9,98

0,32%

Erdőterület

E

179,86

5,75%

Általános mezőgazdasági terület

2080,13

66,56%

Kertes mezőgazdasági terület

Mk

53,09

1,70%

Vízgazdálkodási terület

V

34,61

1,11%

Vasút terület

Köv

36,76

1,18%

Közlekedési terület

Köu

137,93

4,41%

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

63,62

2,04%

           

6./  A módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Hatályos területfelhasználás

Biológiai aktivitás értékmutató

Tervezett területfelhasználás

Biológiai aktivitás értékmutató

Terület nagyság (ha)

Számított biológiai aktivitás érték

1.

Zöldterület – közkert

6

Kisvárosias lakóterület

1,2

0,08

-0,38

2.

Kertvárosias lakóterület

2,7

Zöldterület – közkert

6

0,07

+0,23

3.