Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

236/2021. (11. 30.) a Településrendezési Eszközök állami főépítészi eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
236/2021. (XI.30.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök állami főépítészi eljárással történő
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

 

  1. A Képviselő-testület véleményezésre bocsátott jelen határozat 1. melléklete szerinti tervanyagot változtatás nélkül elfogadja, tekintettel arra, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett.
  2. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen döntéssel elfogadott tervezetét, a tervezett módosítás rövid összefoglaló indoklását, az alátámasztó javaslatot, és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést záró szakmai vélemény iránti kérelemmel elektronikusan küldje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal részére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211130_HESZ_partners%C3%A9gi%20z%C3%A1r%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf