Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

234/2021. (11. 30.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

234/2021. (XI.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Beszámoló a helyi adóztatásról

2. napirend

02 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeinek elfogadására

3. napirend

03 ET

Javaslat a településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában
a véleményezési szakasz lezárására

4. napirend

04 ET

Javaslat a településrendezési eszköz módosítására

5. napirend

05 ET

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló a közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. napirend

06 ET

Javaslat a Ráckeresztúri Szennyvíztelep fejlesztésével összefüggő döntések meghozatalára

7. napirend

07 ET

Javaslat termőföld vásárlására

8. napirend

08 ET

Javaslat a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) módosítására

9. napirend

09 ET

Javaslat közterület elnevezésének felülvizsgálatára

10. napirend

10 ET

Javaslat az ár-, díjtételek felülvizsgálatára

11. napirend

11 ET

Javaslat a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosítására

12. napirend

12 ET

Javaslat a folyékony hulladék szállítási díjainak módosítására

13. napirend

13 ET

Javaslat a közétkeztetés díjainak felülvizsgálatára

14. napirend

14 ET

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára

15. napirend

15 ET

Javaslat a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára

16. napirend

16 ET

Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

17. napirend

17 ET

Javaslat a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

18. napirend

18 ET

Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi körzethatár rendelettel kapcsolatos javaslattételére vonatkozó döntésre

19. napirend

19 ET

Javaslat a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

20. napirend

20 ET

Javaslat a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak Martonvásár város közbiztonsága érdekében kifejtett tevékenységéért történő jutalmazására

21. napirend

21 ET

Javaslat a Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról készült beszámoló elfogadására

22. napirend

22 ET

Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról készült beszámoló elfogadására

23. napirend

23 ET

Javaslat a Zöld Erdő Vadásztársaság részére nyújtott támogatás elszámolásáról készült beszámoló elfogadására

24. napirend

24 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

25. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal