Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

231/2021. (11. 15.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

231/2021. (XI.15.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET     Javaslat a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmának jóváhagyására

2. napirend                    Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal