Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

229/2021. (10. 27.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéseinek jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

229/2021. (X.27.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéseinek jóváhagyásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. mellékletében foglalt, útjavításokkal kapcsolatos árajánlat alapján elkészített 2. mellékletben foglalt szerződéstervezetet jóváhagyja, és felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés aláírására. 
  2. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 3. mellékletében foglalt Mvmnet Zrt. által küldött megrendelés elfogadását jóváhagyja és felhatalmazza az ügyvezetőt a részletfizetési lehetőséget tartalmazó ajánlat elfogadására.
  3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 4. mellékletében foglalt gázszolgáltatásra vonatkozó árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza az ügyvezetőt a szerződés megkötésére azzal, hogy amennyiben 2021.11.02. napjáig kedvezőbb feltételű árajánlat érkezik be és a jogi feltételek fennállnak, a kedvezőbb ajánlat szerinti szerződést kösse meg, amennyiben a jelenlegi szerződés felmondási feltételei fennállnak.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.11.10.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211027_MVK_szerz%C5%91d%C3%A9s%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s_1mell%C3%A9klet.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211027_MVK_szerz%C5%91d%C3%A9s%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s_2mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211027_MVK_szerz%C5%91d%C3%A9s%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s_3mell%C3%A9klet_m%C3%B3dos%C3%ADtott.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211027_MVK_szerz%C5%91d%C3%A9s%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s_3mell%C3%A9klet2.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20211027_MVK_szerz%C5%91d%C3%A9s%20j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1s_4mell%C3%A9klet.pdf