Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

225/2021. (10. 27.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

225/2021. (X.27.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET  Javaslat iskolai felvételi körzethatárok megállapításának előzetes

véleményezésére

2. napirend      02.ET  Javaslat Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére és

drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építésére és a Martonvásár, 182/1 hrsz.-ú ingatlanon felépült Térségi Szolgáltatóház földszinti helyiségének bérlésére kiírt pályázat elbírálására

3. napirend      03.ET  Javaslat az MVK Nonprofit Kft. – 5 millió forint feletti szerződéseinek

                                    jóváhagyására

4. napirend                 Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal