Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

220/2021. (9. 28.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

220/2021. (IX.28.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

220/2021. (IX.28.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

116/2021. (V.25.) g) pontja – a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről - A bérleti és használati szerződések megkötésre kerültek. A partnerek birtokba vették a saját területüket.

 

130/2021. (V.25.) – a Brunszvik Teréz óvoda nyári zárva tartásának módosításáról – Az óvoda nyári zárva tartása a módosításnak megfelelően történt.

 

153/2021. (VII.6.) 3. pontja – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról – A szerződést a felek aláírták.

 

155/2021. (VII.6.) – a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, tervezési szerződés kiegészítéséről – A partnerségi egyeztetés lezárult. A módosítási javaslatot most a főépítészhez szükséges megküldeni a záró vélemény kiadása ügyében.

 

157/2021. (VII.6.) – közszolgáltatási szerződés kiegészítésére – A közszolgáltatási szerződés kiegészült a Brunszvik kert és a Brunszvik-Dreher sétány üzemeltetésével. A szerződést a felek aláírták és az 2021. augusztus 1. napjától hatályos.

 

158/2021. (VII.6.) – a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanon található helyiségeket érintő bérleti szerződés megkötéséről – A Pannónia Szíve Alapítvánnyal, mint bérlővel kötött szerződést a felek aláírták és a bérlő a helyiséget használatba vette.

 

159/2021. (VII.6.) 1-3. pontja – A Brunszvik Teréz Óvoda gyógypedagógus státuszának létesítéséről – A státusz létrejött, az 2021. szeptember 1. napjától be van töltve.

 

160/2021. (VII.6.) – a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról – A felek a szerződést aláírták és új szakasszisztens dolgozik a háziorvos mellett.

 

166/2021. (VII.6.) 2. pontja – a Rákóczi Szövetség támogatásáról – A felek a szerződést 2021. július 12. napján aláírták, a támogatási összeg átutalásra került.

 

172/2021. (VII.6.) – képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról - Az eljárást lefolytattuk, a döntést a Kormányhivatalnak megküldtük. A méltatlanság ténye nem állt fenn.

 

175/2021. (VIII.10.) – a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról – A pályázat lezárult, a képviselő-testület újabb öt évre (2021. 08.16. – 2026. augusztus 15.) Stefkovits Ferencnét bízta meg a Brunszvik Teréz Óvoda vezetésével.

 

183/2021. (VIII.10.) 3. pontja – a Martonvásár, (jelenleg 1715/15 és 1715/16 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1715/15 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről – Az előszerződés megkötése folyamatban van.

 

186/2021. (VIII.10.) – bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról – Az eljárást lefolytattuk, a döntést a Kormányhivatalnak megküldtük. A méltatlanság ténye nem állt fenn.

 

188/2021. (VIII.10.) – képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról - Az eljárást lefolytattuk, a döntést a Kormányhivatalnak megküldtük. A méltatlanság ténye nem állt fenn.

 

196/2021. (VIII.31.) – a „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról – A beszerzési eljárás során a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. adta a legkedvezőbb árat. A vállalkozással a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződést a felek aláírták.

 

198/2021. (VIII.31.) – a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásról – a Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget téve felülvizsgáltuk. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletet hatályát veszti és az új erre vonatkozó 23/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet 2021. október 1. napján lép hatályba.