Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

217/2021. (9. 28.) a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
217/2021. (IX.28.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

 

  1. A Képviselő-testület véleményezésre bocsátott jelen határozat 1. melléklete szerinti tervanyagot változtatás nélkül elfogadja, tekintettel arra, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett.
  2. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen döntéssel elfogadott tervezetét, elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést küldje meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal részére, és kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal