Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

213/2021. (9. 28.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésénekelső félévi teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

213/2021. (IX.28.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

első félévi teljesítéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének teljesítését 1.565.354 E Ft bevételi főösszeggel, 799.487 E Ft kiadási főösszeggel, az 1-8. mellékletek szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20210928_If%C3%A9l%C3%A9vbesz%C3%A1mol%C3%B3_mell%C3%A9klet.xlsx