Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

211/2021. (9. 28.) út, járda karbantartási költségvetési előirányzat megemeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

211/2021. (IX.28.) határozat

út, járda karbantartási költségvetési előirányzat megemeléséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évben az „út, járda karbantartás (hó- és síkosságmentesítést is beleértve)” feladatra a Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 03.) önkormányzati rendeletében meghatározott 13 148 000 Ft előirányzathoz 10 000 000 Ft többlet forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.
  2. A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetőjét a cég üzleti tervének ennek megfelelő módosítására, valamint a karbantartási feladatok 2021. évben történő elvégzésére.
  3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. pontban foglaltak szerinti módosítására.

A határozat végrehajtásáért felelős: 2. pont: ügyvezető, 1., 3,. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.