Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

210/2021. (9. 28.) könyvvizsgálói szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

210/2021. (IX.28.) határozata

könyvvizsgálói szerződés megkötéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lauf-Audit Kft.-vel kötendő megbízási szerződést az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2021. október 1.-2024. október 31. közötti időtartamra, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20210928_k%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3_mell%C3%A9klet.docx