Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

204/2021. (9. 28.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

204/2021. (IX.28.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      01.ET  Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

2. napirend      02.ET  Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltóság és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó

Egyesület elmúlt évi tevékenységéről

3. napirend      03.ET  Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről

4. napirend      04.ET  Javaslat a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület támogatására

5. napirend      05.ET  Javaslat a könyvvizsgálói szerződés megkötésére

6. napirend      06.ET  Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására

7. napirend      07.ET  Beszámoló a város 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

8. napirend      08.ET  Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. pénzügyi szabályzatainak jóváhagyására

9. napirend      09.ET  Javaslat Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft.-vel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására

10. napirend    10.ET  Javaslat a településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában
környezeti vizsgálat szükségességére és a véleményezési szakasz lezárására

11. napirend    11.ET  Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló a közműves szennyvízelvezetéshez kapcsolódó víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

12. napirend    12.ET  Javaslat ingyenes tulajdonba kapott ingatlan felhasználási céljai kiegészítésének kezdeményezéséről

13. napirend    13.ET  Beszámoló a környezet állapotáról

14. napirend    14.ET  Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

15. napirend                Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal